Vragen over de vispas bel 0900 20 25 35 8 sportvisserijnederland

Contributie

Geachte leden,

De contributie dient voor 1 januari van het nieuwe visseizoen voldaan te zijn.

Op GIRO: NL 45 INGB 0005 445 275.

T.N.V. “De Onderlinge”.

De kosten bedragen 25 Euro per jaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met

 

Penningmeester: Sander Jordens 0223 53 40 65

 

Voorzitter: Tom Looijestein 06 30 41 19 02

 

Secretaris: Gerard Gerrist  06 2733 0271

karper