De oprichting van HSV Den Helder

 

Zoals u weet bestaat de hengelsportvereniging HSV Den Helder dit jaar 80 jaar. In het archief van onze oud voorzitter Gerrit Janssen, thans erevoorzitter van de vereniging, kwamen de eerste notulen tevoorschijn. Deze documenten, de eerste notulen uit 1934 tot en met 1939 zullen hier te lezen zijn. Ik geef een kleine samenvatting van de notulen, maar u kunt deze in het geheel lezen op de site.

De oprichting van de vereniging werd gedaan op 1 september 1934. Een 35 tal leden richtte de HSV Den Helder op en op 31 december 1934 waren er 92 leden en 1 donateur. De eerste secretaris van de vereniging was de heer Reus. De eerste wateren die de vereniging pachtte waren de molensloot aan de Huisduinerweg en 2 spoorsloten tussen Breezand en Den Helder. Hier werden toen al vissen uitgezet, namelijk 80 baarzen.

 

In het jaar 1936 is er veel vis uitgezet. In dit jaar is onze eerste BOA, in die tijd veldwachter genaamd. De heer J. Kwekel werd aangesteld als veldwachter van de gemeente Den Helder en Anna Paulowna. Hij moest in de gaten houden of de mensen wel met de juiste papieren visten. Op 7 juni 1936 werd het eerste nationale concours gevist in Schagen, er werd een 6e prijs gewonnen. Tevens werden in 1936 de eerste administratiekosten gemaakt met het aankopen van de eerste schrijfmachine en een drukdoos. In dit jaar was er een andere secretaris, namelijk de heer den Brasem.

 

In het jaar 1937 werd het Noord-Hollands kanaal gepacht voor 40 gulden per jaar. Elk lid mocht dan voor 40 cent extra hier vissen met meer dan een hengel. De vereniging kocht toen al een boot, twee zelfs aan. Deze werden bij de heer Kooij gestald en na een terugbetaling werden ze eigendom van de heer Kooij.

In het jaar 1938 werd een oproep gedaan aan de leden. De leden visten alleen in de zomer en in de winter stopten zij. Het ledenaantal liep dan terug en de inkomsten ook, hierom werd gevaagd om het hele jaar lid te blijven om zo de kas aangevuld te houden.

 

In het jaar 1939 werden de vissers vervoerd door de busonderneming naar de visstekken bij het Westeinde. Voor 50 cent konden zij met een retourtje vissen daar. De heer de Does beheerde deze.

 

Het ledenaantal 1934-1939

 

leden   donateurs   vrije leden   Indische leden   dames   aspirant jong/meis   totaal  
1935 92 1 93
1936 130 7 9 20 163
1937 170 14 15 4 10 23 236
1938 162 15 18 6 18 30 249
1939 167 16 20 5 18 33 259

 

Zoals u hierboven ziet is de vereniging vanaf de start groeiende. Het ledenaantal gaat steeds verder omhoog en dat resulteerde dat in 2013 het 3000ste lid werd verwelkomt bij de vereniging.

 

Dit is een kleine samenvatting van de notulen 1934 – 1939, wilt u deze in het geheel lezen klikt u ze dan aan. Tevens staat er een tekening bij die is gemaakt door de heer Zwitser, stafmuzikant van de KM.

 

Mochten er mensen die namen herkennen of weten wie er in die tijd bij de vereniging betrokken waren, neemt u dan contact op via de site. Wij kunnen dan zo de historie van de vereniging uitbreiden en een prachtig stukje geschiedenis van de vereniging in kaart brengen.