De regelementen

Concours Reglement

• Witvissen
• Baarsen
• Snoeken

Hengelsportvereniging Den Helder Concoursreglement

• De wedstrijden worden georganiseerd door H.S.V. Den Helder. Ten behoeve van aangesloten leden en uitgevoerd door de daar aangewezen personen.
• Het inleggeld per wedstrijd, staat aangegeven op de site, dient te worden voldaan op de verzamelplaats, aan de wedstrijdleider. Als u zich opgegeven heeft is inleg verschuldigd, bij opgave van minder dan 10 deelnemers kan de wedstrijd commissie beslissen de wedstrijd ni door te laten gaan.
• Voor de wedstrijd worden prijzen beschikbaar gesteld, in verhouding van één prijs per drie deelnemers en eindprijzen voor de nrs. 1, 2 en 3 die het best geplaatst zijn na de betreffende competitie.
• Iedere deelnemer aan Baarswedstrijden, dienen de vis te bewaren in een emmer rijkelijk gevuld met water. Bij Witviswedstrijden een ruim fijnmazig leefnet .
• Bij Witviswedstrijden wordt er gevist voor het nummer, (dat door de deelnemer zelf is geloot) tot maximaal 5 meter rechts of links daarvan. Bij Baarswedstrijden vist men tussen de genummerde paaltjes van laag naar hoog bijv. nummer 5 vist tot nummer 6.
• De onderlinge afstand tussen de vissers bedraagt:
– Bij Witvissen minimaal 25 meter.
– Bij Baarsvissen minimaal 7 meter.
– Bij Snoekvissen geen afstand, maar geef elkaar wel de ruimte.

• De tijdsduur bedraagt bij:
– Bij Baarsvissen 5 x 20 min.
– Bij Snoekvissen 1 x 4 uur.
– Bij Witvissen 1 x 4 uur.

• Reglement Witvissen: Verzamelen 60 minuten voor aanvang wedstrijd. 5 Minuten voor aanvang wedstrijd 1e signaal aanvang voeren, 2e signaal aanvang wedstrijd, 3e signaal einde wedstrijd. De gevangen vis wordt na de wedstrijd gewogen, (Baars, Paling, Snoek en Snoekbaars tellen niet mee). Er wordt gevist in twee vakken, A en B. De verdeling is bij een even aantal deelnemers gelijk, bijv. bij 10, 5 om 5. Bij oneven deelnemers, bijv. 11, 6 om 5. Tussen vak A en B wordt een slaapstek gehouden. Eerste wordt degene die het meeste gewicht heeft, tweede wordt degene die meeste gewicht heeft in het andere vak, derde wordt degene die dan het meeste gewicht heeft, kan zowel uit vak A als B komen. De nummers 1 uit elk vak krijgen 1 wedstrijdpunt, de nummers 2 krijgen 2 wedstrijdpunten, enz., enz. Degene die niets vangen krijgen het aantal punten van de totale deelname uit het vak A, bijv. Vak A heeft 12 deelnemers, dan krijgen alle nullen, 12 wedstrijdpunten. Ook als vak B maar 11 deelnemers telt. Er worden vier wedstrijden gevist, de drie beste wedstrijden tellen mee voor het kampioenschap, de wedstrijd met het slechtste resultaat telt niet mee. Degene met de minste klassementspunten wordt kampioen. Bij gelijk eindigen beslist het gewicht, behaald over de drie beste wedstrijden. Degene die over de drie beste wedstrijden het meeste gewicht aan vis heeft gevangen wordt gewichts kampioen. Er wordt gevist met één hengel en één haak en wel of niet voorzien van een dobber, een reserve hengel mag gereed liggen, doch niet voorzien van aas. Alle soorten hengels zijn toegestaan, verse vase, rode maden en gekleurd voer zijn verboden.de afstand van een visser die niet mee vist aan de wedstrijd dient minimaal 500 meter te zijn.

9 Reglement Baarsvissen verzamelen 30 minuten voor aanvang wedstrijd, plaats aangegeven op de website, peilen voor de wedstrijd is toegestaan. 1e Signaal aanvang wedstrijd, 2e signaal einde éérste stek, verkassen enz. totdat 5 stekken zijn gevist. Er wordt gevist met één hengel en één haak, wel of niet voorzien van een dobber. Aas worm en witte made. Alleen Baars telt. Elke gevangen baars: 1 punt. Elke gevangen maatbaars (min 22 cm): 3 punten. Kampioen is degene die de meeste punten heeft gehaald over 4 wedstrijden. 10 Reglement Snoekvissen verzamelen 30 minuten voor aanvang wedstrijd op verzamelpunt zie website. Bij aanvang wedstrijd mag u vissen in al de wateren van HSV den helder.de gevangen snoek dient op een meetlint van de HSV op de linker zijde gelegd worden met het kaartje duidelijk zichtbaar en hiervan dient een duidelijke foto gemaakt te worden. de snoek moet minimaal de wettelijk voorgeschreven minimum maat (45 cm.) , dode Snoek wordt niet gemeten. Aas vrij, volgens wettelijke voorschriften.

• Eenieder die meedoet aan één van de door de H.S.V. georganiseerde wedstrijden, wordt geacht dit reglement te kennen en zich eraan te houden.
• Elke poging tot bedrog of misleiding, leidt tot een onherroepelijk uitsluiten tot deelname aan de wedstrijd en nog te organiseren wedstrijden, van dat kalender jaar en de 2 eerst volgende jaren.Bij het in herhaling vallen van bedrog of misleiding zal een royement plaats vinden.
• Over omstandigheden die niet voorzien zijn in dit reglement, besluit de wedstrijdleider in overleg met de aanwezige bestuursleden.
• Het uitreiken der prijzen geschied door de daarvoor aangewezen persoon.
• De H.S.V. Den Helder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook, of schade, diefstal en verlies van eigendommen.
• Een ieder die meedoet aan wedstrijden, dient in het bezit te zijn van geldige papieren, (vispas, verenigingsvergunning en deze op verzoek te kunnen tonen)

voor wedstrijden die special voor leden van Den Helder georganiseerd worden dient men in bezit te zijn van een vispas van hsv Den Helder.