VERBOD ECONOMISCHE BENUTTING HSV Den Helder WATEREN ( BIJV. ALS VISGIDS)
1) Verbod om op enigerlei wijze viswateren van de Hengelsportvereniging
Den Helder commercieel te benutten.
a) Het is aan een ieder verboden om op of in de wateren waar de HSV Den Helder
visrechthebbende is , om op welke wijze dan ook het visrecht van de
HSV Den Helder economisch te benutten. ( bijvoorbeeld als visgids)
b) Van dit verbod kan worden afgeweken indien een ontheffing van de
onder a genoemde verbodsbepaling is verleend door de HSV Den Helder.
(voorwaarden verkrijgbaar bij de HSV Den Helder ).
2) Ontheffingsmogelijkheid bij besluit van het HSV Den Helder bestuur.
De ontheffing kan worden verleend na beslissing van het HSV Den Helder bestuur
en heeft een geldigheidsduur van 1 kalenderjaar. Aan de verleende
ontheffing zijn voorwaarden verbonden;
Op de wateren waar HSV Den Helder visrechthebbende is, is het enkel toegestaan dit visrecht economisch te benutten als visgids, als men het keurmerk CDFG heeft,(SNB_visgidsen_info) wat ondersteund is door Sportvisserij Nederland.”
Regeltechnische zaken:

Om juridische en andere risico’s te voorkomen gelden de volgende richtlijnen.
Een verzekering voor tenminste de (bedrijfs)aansprakelijkheid van betalende klanten van de
visgids;
Een verzekering voor tenminste de aansprakelijkheid van het vaartuig van de visgids;
Werken met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
De visgids heeft tenminste drie jaren aantoonbare praktijkervaring als professionele gids;
De visgids houdt zich aan wettelijke- en vergunningsregels die op het viswater gelden.
De visgids is in het bezit van een geldig vaarbewijs;
De meevarende heeft een geldige vispas of

Een door Hsv den helder verstrekte weekvergunning.