Het Openbaar Ministerie heeft de boetebedragen voor 2024 bekendgemaakt. De bedragen die betrekking hebben op de binnenvisserij – waar de sportvisserij onder valt – zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. De sanctietarieven niet mals, dus zorg dat je een prent aan de waterkant voorkomt.

Het belangrijkste is dat je als sportvisser de juiste toestemming hebt om ergens te mogen vissen. In de meeste gevallen is dat de VISpas. Samen met de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren kun je dan bij controle aantonen dat je in een bepaald water mag vissen. Stop je VISpas dus in je portemonnee of vistas en download de gratis VISplanner app op je smartphone. Dan zit je altijd goed, mits je uiteraard van tevoren hebt gecheckt of het water waar je aan de slag wilt in jouw visdocumenten is opgenomen (naast de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren geven hengelsportverenigingen ook eigen viswaterlijsten uit).

Zorg dus dat je goed voorbereid op pad gaat en je aan de geldende wet- en regelgeving houdt. Zo voorkom je een van de onderstaande boetes:

 • Geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels: €160,-
 • Geen schriftelijke toestemming met meer dan twee hengels: €370,-
 • Niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming: €110,-
 • Niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst: €110,-
 • Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet met één of twee hengels: €320,-
 • Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet met meer dan twee hengels: Officier van Justitie bepaald het sanctiebedrag.
 • In de gesloten tijd vissen met verboden aas: €110,-
 • Nachtvissen op plekken waar dit niet mag: €110,-
 • Vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage: €160 ,-
 • Vistuig voorhanden hebben terwijl vistuig op dat moment verboden is: €110,-
 • 1 of 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming: €110,-
 • Meer dan twee hengels voorhanden hebben zonder toestemming: €160,-
 • Ander toegestaan vistuig voorhanden hebben terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen: €320,-
 • Vissen met een levende aasvis: €450,-
 • Ondermaatse vis voorhanden hebben: €160,-
 • Vis voorhanden hebben waarvoor een gesloten tijd van kracht is: €160 ,-

Behalve de aan de binnenvisserij gerelateerde boetebedragen hierboven, gelden voor meer algemene overtredingen zoals die hieronder staan vermeld de volgende sancties:

 • Valse persoonsgegevens opgeven: €450,-
 • Niet op eerste vordering tonen ID bewijs: €110,-
 • Verboden toegang voor onbevoegden: €110,-
 • Handelen in strijd met toegangsbepaling: €110,-
 • Hinder of overlast veroorzaken voor omwonenden: €160,-
 • Afval achterlaten in openbare ruimte: €160,-
 • Wildplassen of -poepen: €160,-
 • In de openlucht vuur stoken: €320,-
 • Wildkamperen: €160,-

Bovenop de vermelde boetebedragen komen nog € 9,- administratiekosten. De opbrengsten van de boetebedragen vloeien rechtstreeks naar de staatskas.