Meldpunt Vissterfte
Je kunt tijdens kantooruren (0251-318882) met ons bellen als je dode of naar lucht happende vissen ziet.
Buiten kantorenuren, alleen bij nood: 06-10709183

Je wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen die je hebt gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.Je kunt vissterfte ook melden op MeldpuntWater.nl Dit is een website van alle waterbeheerders in Nederland.

Buiten kantooruren en in de weekenden kunt je direct bellen met het alarmnummer van het betreffende waterschap. Wanneer er tijdig gereageerd wordt  kunnen er maatregelen worden getroffen die de schade beperken. 

Melden:

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 0800-1430

 

AID     Tel 045-546 6230
politie 0900-8844

 

Visstroperij

Visstroperij kan de visstand behoorlijk schaden. We proberen door middel van goed visstandbeheer een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Wanneer er door stroperij veel vis verdwijnt is dat natuurlijk zonde van alle inspanningen. Visstroperij moet daarom gestopt worden! Er is sprake van stroperij wanneer er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minimummaat of meeneemlimiet houden kunnen de visstand schaden en vallen onder stroperij.

Wat te doen in geval van visstroperij?

In geval van visstroperij kun je tijdens kantooruren met het federatiekantoor bellen:
tel 0251 – 31 88 82. Wij vragen je naar de aard van de stroperij en geven jouw melding vervolgens door aan onze BOA’s en/of het Meldpunt Visstroperij.

Wanneer je melding urgent is kun je buiten kantooruren bellen met het landelijke meldpunt visstroperij van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: (0900) 0388. Wij zorgen ervoor dat je melding discreet behandeld wordt en dat er actie wordt ondernomen.