oprichting HSV

HSV Den Helder is op 1 september 1934 door 35 vissers uit Den Helder en uit Anna Paulowna opgericht. Als hengelsportvereniging konden zij het visrecht van alle interessante viswateren pachten van de gemeenten. Aan het eind van dat jaar was het ledental al opgelopen tot 92 leden en één donateur. In de oorlogsjaren is de vereniging wel blijven bestaan, maar stonden de activiteiten op een laag pitje.

 

Na de oorlog is het ledental langzaam door gegroeid tot een aantal van ruim 2400 leden in 1995. De laatste jaren is er veel promotie gemaakt en zeer actief met de jeugd gewerkt waarbij wij in 2013 hengelsport hoofdstad van het jaar zijn geworden deze inzet heeft ons geen windeieren gelegd. Wij zijn een hengelsportvereniging met 3500 leden. We zijn een actieve vereniging en organiseren
jeugdactiviteiten, wedstrijden, vislessen, visuitjes voor verzorgingstehuizen,en clinics voor scholen.
We beschermen en verbeteren de visstand en werken (mee) aan actief waterbeheer. We zijn
aangesloten bij Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland. Sportvissen is op
voetbal na de grootste sportbond en in Nederland vissen zo’n 1,2 miljoen mensen.