HSV Den Helder werd op 1 september 1934 opgericht door 35 vissers uit Den Helder en Anna Paulowna.

Als hengelsportvereniging verkregen ze het visrecht op alle relevante viswateren door een pacht van de lokale gemeenten.

Tegen het einde van datzelfde jaar groeide het aantal leden tot 92, aangevuld met één donateur.

Gedurende de oorlogsjaren bleef de vereniging actief, hoewel de activiteiten op een lager niveau werden voortgezet.
Na de oorlog nam het aantal leden gestaag toe, tot meer dan 2400 in 1995.

De afgelopen jaren heeft de vereniging veel inspanningen geleverd in promotie en jeugdactiviteiten, wat in 2013 resulteerde in de titel “hengelsport hoofdstad van het jaar“. Deze inzet heeft ons significant geholpen, met als resultaat een groei naar 3748 leden in 2024. hiermee zijn wij de grootste vereniging van Den helder. Wij zijn een dynamische vereniging die jeugdactiviteiten, wedstrijden, vislessen, uitjes voor verzorgingstehuizen en clinics voor scholen organiseert. Daarnaast zetten we ons in voor de bescherming en verbetering van de visstand en nemen we deel aan actief waterbeheer. We zijn verbonden aan Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland. Na voetbal is sportvissen de grootste sportbond in Nederland, met ongeveer 1,2 miljoen beoefenaars.