winnaars bootjes wedstrijd 2021

Stef Bonte witvis kampioen 2021 Fred Tak gewichtskampioen met meer dan 100 kg!!!

Heerlijk

Dirk met een kanjer

JEUGD VISWEDSTRIJD AANMELDFORMULIER

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Loading...

  Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag je niet met kunstaas, een stukje vis of met een dode vis vissen en moet je iedere snoek, snoekbaars of baars die je eventueel vangt, direct terugzetten (zowel gesloten tijd voor aassoorten als voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars).

  Vanaf de laatste zaterdag van mei (einde gesloten tijd aassoorten en einde gesloten tijd voor snoekbaars, baars en snoek) mag je wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen en mag je bovenmaatse snoekbaarzen, baarzen en snoeken in bezit hebben, tenzij de vergunningsvoorwaarden dit verbieden.

  Voor vragen over de vispas!! bel 0900 20 25 35 8 sportvisserij Nederland of mail naar ledenadministratie@vispas.nl

  Nieuws

   

  verslag jaarvergadering 2021

  verslag jaarvergadering 2021

  NOTULEN JAARVERGADERING HSV DEN HELDER 14-07-2021 1          Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Hierna werd een moment van stilte gevraagd om de overleden sportvissers te herdenken en vervolgens wordt de...

  zeehonden

  zeehonden

    Beste leden,   Er is nogal wat commotie rondom de twee zeehonden, die het ogenschijnlijk erg naar hun zin hebben in de water waar wij heerlijk ontspannen kunnen vissen.   HSV Den Helder heeft samen met Sportvisserij MidWest Nederland contact gehad met...

  Notulen jaarvergadering 2020

  Notulen jaarvergadering 2020

      NOTULEN JAARVERGADERING HSV DEN HELDER 19-08-2020 1          Opening   De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.   Hierna werd een moment van stilte gevraagd om de overleden sportvissers te...

  Regels avonturen vijver Torplaan

  Regels avonturen vijver Torplaan

  verbieden nachtvissen en drie hengels Avonturenvijver Torplaan   HSV Den Helder heeft al lange tijd de wens gehad om een avonturenvijver te realiseren in de gemeente Den Helder. De wens van het bestuur was om een vijver te realiseren waar met name de jeugdige...

  Minimum maat snoek tijdens de wedstrijd

  Minimum maat snoek tijdens de wedstrijd

  Terugkoppeling ingebracht punt tijdens de jaarvergadering: Tijdens de jaarvergadering is de vraag gesteld de minimum maat van 45cm voor snoek te laten vervallen, dit omdat de snoek niet meer bewaard word maar direct terug gezet wordt. In het verleden hanteerde wij...

  snoekwedstrijden 2020-2021

  snoekwedstrijden 2020-2021

  Beste Snoekvissers,   Vanwege de corona zullen de snoekwedstrijden 2020-2021 anders worden vervist als u van ons gewend bent. Het is verplicht om je op te geven via de website. Bij het verzamelpunt  (let op!!! dit is een nieuw punt , de parkeerplaats van de...

  kies voor

  verantwoord vissen