Beste leden hierbij even een reactie van onze kant als dagelijks bestuur omdat we zien dat er allerlei verhalen ontstaan in de media, zoals Tom heeft aangegeven in zijn interview met hart van Nederland even ons kant van het verhaal.
Vooropgesteld: sportvissers zijn echte natuurliefhebbers en waarderen al het leven in het rond het water. Juist daarom springen wij als visrechthebbende hengelsportvereniging als eerste in de bres voor de visstand als wij signaleren dat die in gevaar komt. Sterker nog, het zijn de calamiteitenteams van de georganiseerde sportvisserij die vissen in nood (denk aan dreigende vissterfte door zuurstoftekort, extreme droogte, een riooloverstort of vervuiling) vaak redden van een wisse dood, met de hulp van vele betrokken sportvissers en vrijwilligers.
Als vereniging zetten wij ons actief in om het water en de visstand in Den Helder gezond te houden. Daarom zijn wij bezorgd om de impact die de zeehonden hier midden in Den Helder hebben op de visstand. Het is een prachtig beeld om een zeehond met pup te zien foerageren. Maar uiteindelijk zijn deze kleine, zoete stadswateren geen natuurlijke omgeving voor een zeehond. Wij hopen op begrip en willen de gemeente vragen om goed te kijken naar een passende oplossing.
Als HSV organiseren wij tal van activiteiten om de jeugd in Den Helder naar de waterkant te krijgen: de natuur in en juist weg van achter het scherm. Wij maken ons dus ook zorgen om de vismogelijkheden voor deze jeugd in Den Helder