Het komt regelmatig voor dat door de controleurs en BOA’s wordt geconstateerd dat vissers met meer dan 3 haken vissen in het kustwater waar geen vergunning nodig is. Hoe zit dat nou..??ondanks dat ze verkocht worden met 6 haken!!
Voor particulieren is alleen het vissen met een hengel (“roede”) toegestaan. Een hengel is in de Visserijwet 1963 volgt omschreven: “het vistuig bestaande uit een roede – al dan niet voorzien van een opwindmechanisme – een lijn of snoer – al dan niet voorzien van een of meer dobbers – en ten hoogste drie een-, twee- of drietandige haken”. Het vissen in de kustwateren is geregeld in artikel 1, 1e lid onder 4c van de Visserijwet 1963.
Snapt u het nog..???
Het vissen aan de kust is vrij, in die zin dat er geen VISpas nodig is. Maar daar houdt het dan ook bij op. De Visserijwet 1963 is namelijk niet alleen van toepassing op de binnenwateren, maar ook op de de kustwateren en de zee. Daarom zijn de Algemene Voorwaarden van Sportvisserij Nederland zeker van toepassing ! In deze Algemene Voorwaarden staat onder artikel 2 nogmaals vermeld dat een visser maar met maximaal 2 hengels met maximaal 3 haken mag vissen. 
Boete ??
Normaliter wordt een visser geacht te vissen zonder VISpas als deze zich niet aan de Algemene Voorwaarden houdt (boete E. 140,- excl. E. 9,- administratiekosten). Maar dat kan in dit geval dus niet, omdat er geen VISpas nodig is !. U zult bij overtreding dus een proces verbaal krijgen voor het “vissen met een niet toegestaan vistuig”. Normaliter geldt in het “binnenwater” de standaard feitcode H648 of H662e. In deze beide gevallen zal de Officier van Justitie de hoogte van de boete bepalen. 
Omdat er voor het kustgebied (wat geen binnenwater is) geen feitcode is, zal de politie of BOA dus een proces verbaal (“tikverbaal”) op moeten maken. De boete zal minimaal E. 280,- zijn en levert (net als de overige boetes die worden opgelegd ogv de Visserijwet) een aantekening in uw strafblad op. 
De boetes vallen namelijk niet onder de “administratieve boetes” zoals het rijden door rood licht, maar u krijgt een “strafbeschikking”. Beroep (“Verzet”) is mogelijk bij de Officier van Justitie en als u het niet eens bent met zijn beslissing kunt u naar de Rechtbank. 
Ergo: houdt u aan de regels, en vraag er desnoods na bij de controleurs of opsporingsambtenaren van politie of Federatie !