Terugkoppeling ingebracht punt tijdens de jaarvergadering:

Tijdens de jaarvergadering is de vraag gesteld de minimum maat van 45cm voor snoek te laten vervallen, dit omdat de snoek niet meer bewaard word maar direct terug gezet wordt.

In het verleden hanteerde wij hiervoor andere regels.

Afgesproken tijdens de jaar vergadering is dat dit wordt voorgelegd aan de snoekvissers zelf tijdens de eerste wedstrijd waarbij dit dan word vastgesteld.

Tijdens de stemming voor aanvang van de eerste wedstrijd was 26,67% voor het loslaten van de minimummaat en was 73,33% tegen, het voorstel is hierbijĀ  verworpen.