• Opening van de vergadering door de voorzitter.
 • Vaststellen van de agenda .
 • Vaststellen notulen 12-04-2017
 • Financieel verslag.
 • Verslag kascontrolecommissie seizoen 2017.

dhr. Gerrits en A. Biemond, Reserve dhr. C. Blankespoor

 • Dechargeren penningmeester.
 • Verkiezing kascontrole

Aftredend de heer Gerrits

 • Verkiezing bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar;                  Jeffrey Jumpertz, penningmeester

 • Bespreking ingekomen stukken 2017
 • Schoonmaakronde Den Helder 2017
 • Vissteigers gerealiseerd
 • Project Karperuitzetting Bob Slot
 • Karperegistratiesysteem
 • Karperlezing
 • HSV Jeugddag 3 september 2017
 • Visgids
 • Controleurs uitbreiding en plan van aanpak
 • Uitbreiding wedstrijden, karper, snoek en bootjes
 • Verenigings handdoekjes

Rondvraag

Sluiten van de vergadering door de voorzitter.

namens het bestuur H.S.V Den Helder

Fred Tak, secretaris