verbieden nachtvissen en drie hengels

Avonturenvijver Torplaan

 

HSV Den Helder heeft al lange tijd de wens gehad om een avonturenvijver te realiseren in de gemeente Den Helder. De wens van het bestuur was om een vijver te realiseren waar met name de jeugdige sportvissers kennis konden maken met het vangen van kleine karpertjes. Zoals we inmiddels overal elders in het land zien.

Het bestuur wilde dit in de vijver van De Schooten dit doen. Er kwam toen vanuit de karpervissers veel weerstand. Het bestuur heeft een gesprek gehad met ongeveer 25 karpervissers die het hier niet mee eens waren. Het bestuur heeft de argumenten aangehoord en heeft besloten om de vijver in De Schooten zo te laten zoals hij is. Wij hebben toen aangegeven dat we op zoek gaan naar een andere plek in de gemeente om de avonturenvijver alsnog te realiseren. De karpervissers vonden dat een goed idee.

Het bestuur heeft rondgekeken waar een eventuele avonturenvijver gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk kwamen we uit bij het stuk water aan de Torplaan tussen de Hendrik Baskeweg en Ravelijnweg. We hebben diverse gesprekken gevoerd met de gemeente en het Hoogheemraadschap om dit stuk water af te mogen bakenen met roosters. Zo kon dit water gecontroleerd beheerd worden en een avonturenvijver gerealiseerd worden. De gemeente en hoogheemraadschap heeft hiervoor toestemming gegeven. Er is een schriftelijke overeenkomst gemaakt waar de hengelsportvereniging zich aan moet houden om zo de roosters te mogen plaatsen.

In deze overeenkomst worden er wel meerdere eisen door de gemeente gesteld waar wij als vereniging en sportvissers aan voldoen. Roosters moeten schoongehouden worden, steigers moeten netjes gehouden worden en waar nodig onderhoud op laten uitvoeren. De afgelopen maanden zien wij een toename in verschillende vormen van overlast door vissers. Het gaat dan voornamelijk om het parkeren van voertuigen aan de waterkanten, geluidsoverlast en het doen van de natuurlijke behoefte in de aanwezige bosschages. Het bezit van de VISpas is echter geen ontheffing om bepaalde gedragingen te mogen plegen. Ook in de “Algemene Voorwaarden” die in de “Landelijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2019 – 2020 – 2021” en de VISplanner app omschrijven “overlast”. In de Algemene Voorwaarden staat bijvoorbeeld dat het verboden is om “handelingen te verrichten die leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot overlast van anderen”. Ook is vermeld dat het verboden is om afval achter te laten. Het zijn simpele zaken en als je het er met elkaar over hebt, dan is meestal de reactie “natuurlijk kan dit niet, en ik ruim altijd alles op. Ook van anderen!”. En ja, ook wij weten dat er op onze stekken troep wordt achtergelaten door bv hangjeugd.

 

Toch is de werkelijkheid anders als wij in gesprek gaan met de federatieve- en gemeentelijke opsporingsambtenaren (BOA’s) en politie. Ook horen wij dat er klachten zijn van bewoners bij de visstekken, voornamelijk rond de Torplaan. Het gaat dan voornamelijk om het parkeren in de groenstroken/ geluidsoverlast optonic, BBQ’en en het doen van de natuurlijke behoefte in de bosjes. Het spreekt voor zich dat wij dat (uiteraard) niet willen en ook willen voorkomen dat wij bijvoorbeeld worden geconfronteerd met het intrekken van het visrecht op bepaalde stekken. De afgelopen tijd horen wij steeds vaker dat op bepaalde plaatsen niet meer mag worden gevist, of dat voorwaarden door beheerders en gemeenten worden ingeperkt. Ons is er uiteraard alles aan gelegen om dat te voorkomen!  Ook willen wij u erop wijzen dat u bij overtreding van de Algemene Voorwaarden, wordt geacht te vissen zonder VISpas. Oftewel: Uw VISpas is op dat moment niet geldig (!) en dat kan leiden tot een boete.

Het bestuur wil, voordat wij de pacht kwijtraken, nu enkele regels gaan opleggen om te vissen op de Avonturenvijver. Wij hebben bovenstaande besproken in de ALV en dit is door de leden aangenomen:

  • Het vissen ’s nachts wordt verboden en alleen nog maar tot een uur na zonsondergang en een uur voor zonsopgang mag er gevist worden. Dus geen nachtelijke sessies meer.
  • Het vissen met drie hengels wordt verboden en er mag alleen nog maar met een hengel gevist worden.

 

Dit zijn dan de regels die gaan gelden voor de Avonturenvijver aan de Torplaan.