PRIVACYVERKLARING VAN  HENGELSPORTVERENIGING HSV Den Helder

 

HSV Den Helder is gevestigd te Den Helder en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40634747. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Den Helder verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1.1 HSV Den Helder verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien  u:

 1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van hengelsportvereniging Den Helder of bij Sportvisserij Nederland;
 2. een product of dienst afneemt bij hengelsportvereniging HSV Den Helder (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
 3. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

 

 • HSV Den Helder verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. rekeningnummer(s);
 9. het lidmaatschapsnummer van Sportvisserij Nederland en/of hengelsportvereniging;
 10. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

 

1.3 HSV Den Helder kan deze gegevens gebruiken om:

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);

 

 

 1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging HSV Den Helder via telefoonnummer

0223-613046 of per e-mail: secretaris@hsv-denhelder.nl voor:

 

A             meer informatie over de wijze waarop HSV Den Helder persoonsgegevens verwerkt;

 

B             vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

 

C             inzage in de persoonsgegevens die HSV Den Helder met betrekking tot u verwerkt;

 

D             bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Den Helder.

 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

 • HSV Den Helder zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

 

 • HSV Den Helder treft adequate technische en organisatorische maatregelen om

uw gegevens te beveiligen.

 

 1. DERDEN

 

 • HSV Den Helder kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 

 • aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 • NOC*NSF waarvan HSV Den Helder via Sportvisserij Nederland, lid is;
 • verwerkers van HSV Den Helder (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

 

 • HSV Den Helder verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV Den Helder daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 

 1. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

 

Den Helder, mei 2018