Laatste nieuws Zeehond

Laatste nieuws Zeehond

Beste leden hierbij even een reactie van onze kant als dagelijks bestuur omdat we zien dat er allerlei verhalen ontstaan in de media, zoals Tom heeft aangegeven in zijn interview met hart van Nederland even ons kant van het verhaal. Vooropgesteld: sportvissers zijn...
ALV 2023-2024

ALV 2023-2024

Beste Leden het bestuur nodigt u weer uit voor de jaarlijkse ALV. dit jaar wordt deze gehouden op 4 april 2024 om 20.00 uur in de boerderij in de Schooten. zal open om 1930 we zien uit naar uw komst.  
verslag jaarvergadering 2022

verslag jaarvergadering 2022

       AGENDA JAARVERGADERING 19 april 2023            Opening van de vergadering door de voorzitter. Vaststellen van de agenda . Vaststellen notulen 7-4-2022 Financieel verslag. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2022. Dhr. H. Gijzen en G.Janssen Dechargeren...
Laatste nieuws Zeehond

zeehonden

  Beste leden,   Er is nogal wat commotie rondom de twee zeehonden, die het ogenschijnlijk erg naar hun zin hebben in de water waar wij heerlijk ontspannen kunnen vissen.   HSV Den Helder heeft samen met Sportvisserij MidWest Nederland contact gehad met...
ALV 2023-2024

Notulen jaarvergadering 2020

    NOTULEN JAARVERGADERING HSV DEN HELDER 19-08-2020 1          Opening   De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.   Hierna werd een moment van stilte gevraagd om de overleden sportvissers te...