AVG Wetgeving

  PRIVACYVERKLARING VAN  HENGELSPORTVERENIGING HSV Den Helder   HSV Den Helder is gevestigd te Den Helder en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40634747. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk...

agenda vergadering 11-april 2018

Opening van de vergadering door de voorzitter. Vaststellen van de agenda . Vaststellen notulen 12-04-2017 Financieel verslag. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2017. dhr. Gerrits en A. Biemond, Reserve dhr. C. Blankespoor Dechargeren penningmeester. Verkiezing...

jaarvergadering 2018

    NOTULEN JAARVERGADERING HSV DEN HELDER 12-04-2017 1          Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Hierna werd een moment van stilte gevraagd om de overleden sportvissers te herdenken en...
mag ik nog snoeken??

mag ik nog snoeken??

In het voorjaar hebben sportvissers te maken met twee gesloten periodes: een gesloten tijd voor vissoorten (=directe terugzetplicht) en een gesloten tijd voor bepaalde aassoorten. Met name voor de snoek, snoekbaars en baars geeft dit altijd veel vragen. Hieronder lees...

Zeevissen

Op zaterdag 14 april organiseren wij de jaarlijkse voorselectie kustvissen op het strand bij Katwijk. De inschrijvingen voor deze wedstrijd verlopen via de hengelsportvereniging. Voor deze wedstrijd is het reglement van Sportvisserij Nederland van toepassing. In...