Vispas info

Vispas-Info

 

Welke vis pas heb ik nodig?

361238DD-0F27-4960-881E-CE41172A4F56

 
VISPAS:
De VISpas is een lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. Op de VISpas staat van welke vereniging hij of zij lid is. Met de bijbehorende “Lijsten van de viswateren”. Gevist mag er worden in de wateren die genoemd zijn in de lijst(en) Verder kan er een verenigingslijst en een federatie lijst bij zitten. Als je mee wilt doen aan landelijke viswedstrijden is ook een VISpas noodzakelijk. Belangrijk: U achternaam en geboortedatum moeten altijd correct op de VISpas staan, anders is de VISpas niet geldig.

Tip over de vispas: Bij de vispas behoord een reglement van wat wel en niet mag dit kun je vinden in het boekje met de lijst van viswateren op pagina 2 en 3, lees dit zeker eens door zodat je niet voor verrassingen komt te staan tijdens controle.

Jeugd VISpas:
Voor jeugdleden tot 14 jaar, die met twee hengels willen vissen, of op roofvis is er de jeugdVISpas. De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de VISpas. Ook als een jeugdlid mee wil doen aan federatieve of landelijke viswedstrijden, dan heeft hij of zij een jeugdVISpas nodig. Meer info JeugdVispas via Sportvisserij Noordwest Nederland.

Jeugd onder begeleiding: (Belangrijk lees dit goed door.)
Zoals altijd is ook hier een uitzondering op de regels. En die uitzondering is dat er overal en altijd een visvergunning nodig is. Behalve voor jeugd tot 14 jaar, vissend met een hengel onder begeleiding van een volwassene die wel in het bezit is van een visvergunning.
(LET OP, dit is alleen van toepassing op openbaar water)

ZeeVISpas:
De ZeeVISpas is het lidmaatschaps bewijs van een sportvisser die ALLEEN IN HET ZOUTE WATER VIST. De zeeVISpas is geen vergunning. Als iemand zowel in het zoete als het zoute vist, dan heeft hij/zij een VISpas nodig. Een zeeVISpas ( of VISpas) is wel nodig om mee te mogen doen met zoute federatieve en landelijke viswedstrijden.

Kleine-vispas: Deze is alleen verkrijgbaar bij het postkantoor.
Voor de sportvisser die voorheen alleen viste met een Sportvisakte is er een vervangend document, als werktitel heeft deze de naam kleine-vispas. Met deze kleine-vipas mag de sportvisser vissen met een hengel en beperkte aassoorten in een zeer beperkt aantal wateren. Bij de kleine VISpas hoort een kleine LIJST VAN VISWATEREN.