Vragen over de vispas bel 0900 20 25 35 8 sportvisserijnederland
aanvulling regelement vispas 2019

aanvulling regelement vispas 2019

Motivatie gewijzigde Voorwaarden Gebruik VISpas 2019-2020-2021 Iedere drie jaar wordt een nieuwe uitgave van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren verstrekt aan de VISpashouder. Aan het einde van deze driejaarlijkse cyclus wordt het gehele boekje, waaronder de daarin opgenomen Algemene Voorwaarden Gebruik VISpas geanalyseerd. Aangezien de vorige Lijst van VISwateren gold voor de periode 2015-2018, is in het voorjaar van 2018 het boekje onder de loep genomen. Aan de hand van signalen uit het veld, de inbreng van Sportvisserij BOA’s, Hengelsportfederaties- en verenigingen, controleurs Sportvisserij en de kennis van juristen van Sportvisserij Nederland zijn de Voorwaarden Gebruik VISpas doorgenomen... Lees meer
verslag prijs winnaars karperkoppel 2018

verslag prijs winnaars karperkoppel 2018

16-19 november. Gewonnen weekend ‘De Koperen plas’   Afgelopen zomer wisten wij tijdens de karperwedstrijd georganiseerd door Hsv Den Helder de 1e plaats te behalen. Deze overwinning leverde ons naast de eer ook nog een lang weekend vissen op de Koperen plas op. Besloten om in het najaar te vissen gingen we 16-19 november richting de Koperen plas. Buiten een zeer koud weekend was het resultaat wat wij daar mochten behalen om over naar huis te schrijven. Ons weekend eindige met 9 runs waarvan we 7 vissen konden landen. Hierbij zaten een reeks zeer mooie spiegels en 1 schub.... Lees meer

karperwedstrijd 2018

07-08-09 SEPTEMBER KARPER 48 UURS KOPPEL

Type wedstrijd: koppel
Aantal koppels: 20
Duur van de koppelwedstrijd: 41 uur
Inschrijving
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Inschrijven kan bij HSV Den Helder. Het inschrijfgeld bedraagt: €40 per koppel.
de wedstrijd kan alleen doorgaan als er een ontheffing is gegeven door de gemeente!
Loting
Aanvang loting is op vrijdag 07 september 18.00 uur Café de Bank in de Schooten.
Aanvang wedstrijd vrijdag 07 september 18:00 uur.
Einde wedstrijd zondag 10 september 12:00 uur.
De prijsuitreiking vindt plaats rond 13:00 uur in café de Bank.
Reglement
Iedere deelnemer dient een geldige vispas te hebben.
En lid te zijn van HSV Den Helder.
Tijdens de wedstrijd mag geen alcohol of drugs genuttigd worden i.v.m. overlast. (diskwalificatie kan plaats vinden).
Zorg dat bezoeker zich ook aan de regels houden zodat het voor iedereen leuk blijft.
(denk aan de omwonenden)
De bepalingen van de vereniging zijn van toepassing, tenzij in dit reglement tijdelijk en voor de duur van de wedstrijd anders is bepaald. De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade.
De stekken worden voor de wedstrijd door loting bepaald.
Ruilen is niet toegestaan.
Zodra de stekken bekend zijn mag er worden (voor)gevoerd en gepeild.
Het begin en einde van wedstrijden worden door de tijd aangegeven.
U vist met Maximaal 2 hengels per persoon, beide voorzien van 1 enkeltandige haak.
Het gebruik van een onthaakmat en een groot landingsnet is verplicht.
Het gebruik van boeien/markers/spod/voerboot tijdens de wedstrijd is toegestaan.
Het hoogste totaalgewicht aan gevangen karper bepaalt de winnaar.
Bij gelijk gewicht is hoogste aantal doorslaggevend. Bij gelijk aantal telt de zwaarste vis.
Een vis die tijdens het eindsignaal wordt gedrild telt mee ( na 12:00 wordt niet meer gewogen tenzij, men aangeeft d.m.v. een belletje naar de wedstrijd commissie dat men met een dril bezig is).
Weging gebeurt door de wedstrijdcommissie in het bijzijn van de visser.
Tussen 24.00 uur en 06.00 uur word er niet gewogen deze vis dient in een bewaarzak bewaard te worden.
Is de wedstrijdcommissie verhinderd om te wegen, dan mag de karper zolang worden bewaard in een ruime bewaarzak (maximaal 1 karper per zak) .
Indien u door omstandigheden niet tijdig aanwezig kunt zijn, mag u (in overleg met de organisatie) ook later aan de wedstrijd beginnen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
Niet naleven van het reglement kan diskwalificatie inhouden.
Inschrijfgeld wordt uitsluitend gerestitueerd bij afgelasting van de wedstrijd.
Bij deelname aan de wedstrijd verklaart men automatisch akkoord te zijn met dit wedstrijdreglement.
Bij deelname van deze wedstrijd gaat u akkoord dat er foto’s gemaakt worden voor de website en Facebook van hsv den helder welke dan ook gepubliceerd mogen worden.
dit i.v.m. de nieuwe avg wet!!
Toko Biru verzorgd een warme avondmaaltijd. Ontbijt dient zelf verzorgd te worden.
Het laatste nieuws (reglement/aantal deelnemers) is 2 dagen voor aanvang (voor de deelnemers) zichtbaar op deze website www.hsv-denhelder.nl.
Tips
Laat uw beetverklikker niet onnodig gillen en beperk het volume zoveel mogelijk.
Gezelligheid dient voorop te staan. Respecteer uw medevissers!
Neem een hark met een touw er aan vast mee om eventuele waterplanten te verwijderen

Lees meer
Avonturen vijver

Avonturen vijver

Beste leden om jullie even op de hoogte te houden waar wij mee bezig zijn het volgende. 3 jaar geleden hebben wij het gesprek gehad met de karpervissers en naar hun verhaal geluisterd , en hier ook gehoor aan gegeven dat er geen avonturen vijver van de vijver in de Schooten gemaakt mag worden. De afspraak was hier karper in uit te zetten, die relatief snel groeit (omdat de vraag was naar grote exemplaren en bijzondere soorten zoals de redhead). Voorwaarde was dan wel dat er een hek geplaats moest worden zodat deze karpers niet weg konden uit de... Lees meer
Pagina 1 van 1012345...10...Minst recente »
karper