1-09-2015

Reglement

Het type wedstrijd: koppel

Maximum aantal deelnemende koppels: 20

Minimum aantal deelnemer: 6

De duur van de koppelwedstrijd: 24 uur

Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Het inschrijfgeld bedraagt: 20,00 euro per koppel.

Aanvang loting is op zaterdag 5 september om 11 uur s ’morgens, bij de vijver van Heiligharn in de Schooten.

Aanvang wedstrijd zaterdag 5 september 12:00 uur.

Einde wedstrijd zondag 6 september 12:00 uur.

De prijsuitreiking vindt plaats rond 13:00 uur in café de Bank.

Iedere deelnemer dient een geldige vispas te hebben.

Tijdens de wedstrijd mag geen alcohol of drugs genuttigd worden i.v.m. overlast. (diskwalificatie kan plaats vinden).

Zorg dat bezoeker zich ook aan de regels houden zodat het voor iedereen leuk blijft.

(denk aan de omwonenden)

De bepalingen van de vereniging zijn van toepassing, tenzij in dit reglement tijdelijk en voor de duur van de wedstrijd anders is bepaald. De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade.

De stekken worden voor de wedstrijd door loting bepaald.

Ruilen is niet toegestaan.

Zodra de stekken bekend zijn mag er worden (voor)gevoerd en gepeild.

Het begin en einde van wedstrijden worden door de tijd aangegeven.

U vist met Maximaal 2 hengels per persoon, beide voorzien van 1 enkeltandige haak.

Het gebruik van een onthaakmat en een groot landingsnet is verplicht.

Het gebruik van boeien/markers/spod/voerboot tijdens de wedstrijd is toegestaan.

Het hoogste totaalgewicht aan gevangen karper bepaalt de winnaar.

Bij gelijk gewicht is hoogste aantal doorslaggevend. Bij gelijk aantal telt de zwaarste vis.

Een vis die tijdens het eindsignaal wordt gedrild telt mee ( na 12:00 wordt niet meer gewogen tenzij, men aangeeft d.m.v. een belletje naar de wedstrijd commissie dat men met een dril bezig is).

Weging gebeurt door de wedstrijdcommissie(Bob Slot, Jeroen Hoving) in het bijzijn van de visser. Je meld je vis aan bij Jeroen 0629297113 of bij Bob 0622034966

Tussen 24.00 uur en 06.00 uur word er niet gewogen deze vis dient in een bewaarzak bewaard te worden.

Is de wedstrijdcommissie verhinderd om te wegen, dan mag de karper zolang worden bewaard in een ruime bewaarzak (maximaal 1 karper per zak) .

Indien u door omstandigheden niet tijdig aanwezig kunt zijn, mag u (in overleg met de organisatie) ook later aan de wedstrijd beginnen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Niet naleven van het reglement kan diskwalificatie inhouden.

Oscar Keizer verzorgt de catering voor vragen kun je bij hem terecht.

0625480951

Inschrijfgeld wordt uitsluitend gerestitueerd bij afgelasting van de wedstrijd.

Bij deelname aan de wedstrijd verklaart men automatisch akkoord te zijn met dit wedstrijdreglement.

Het laatste nieuws (reglement/aantal deelnemers) is 2 dagen voor aanvang (voor de deelnemers) zichtbaar op deze website www.hsv-denhelder.nl.

Tips:

– Laat uw beetverklikker niet onnodig gillen en beperk het volume zoveel mogelijk.

– Gezelligheid dient voorop te staan. Respecteer uw medevissers!

– Neem een hark met een touw er aan vast mee om eventuele waterplanten te verwijderen