verslag jaarvergadering 2022

verslag jaarvergadering 2022

       AGENDA JAARVERGADERING 19 april 2023            Opening van de vergadering door de voorzitter. Vaststellen van de agenda . Vaststellen notulen 7-4-2022 Financieel verslag. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2022. Dhr. H. Gijzen en G.Janssen Dechargeren...
Notulen jaarvergadering 2020

Notulen jaarvergadering 2020

    NOTULEN JAARVERGADERING HSV DEN HELDER 19-08-2020 1          Opening   De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.   Hierna werd een moment van stilte gevraagd om de overleden sportvissers te...